Enhver udfordring er velkommen

Vi sætter en ære i at forstå en virksomheds processer, og vi ved hvordan man designer software til at møde de mål, vi sammen sætter op.

Email Telephone

Services

Softwareudvikling

Softwareudvikling

— Agil udvikling
— Microsoft-teknologier

I mere end 20 år har vi hjulpet vores kunder med at udvikle softwareløsninger i alle størrelsesforhold. Vores klare mål er at skabe langtidsholdbare og robuste produkter, der i sidste ende sikrer jer en mere solid forretning. Hos os vil I få andet end en softwareleverandør. I vil få en aktiv sparringspartner, der med stærke kompetencer, innovative teknologivalg og den rette indsigt i jeres forretning, hjælper jer med at finde præcis den løsning, der indfrier jeres behov.

Vi har altid fokus på svartider og driftsstabilitet – lige meget hvor dataintensive løsninger, I har brug for.

Vores udvikling baserer sig typisk på Microsoft- teknologier, men begrænser sig ikke hertil, hvis den rette teknologi til opgaven findes andre steder.

Projektforløb

Softwareudvikling er ikke en hyldevare hos os. Løsninger udvikles præcis til jeres behov, og er et produkt af et godt og tæt samarbejde. Vi arbejder ud fra en projektmodel, hvor fleksibilitet og kontinuerlig sparring er de vigtigste hjørnesten. I får indblik i løsningens tilblivelse, mens den udvikles, fordi det skaber indsigt og grobund for nye ideer, som kan have positiv indvirkning på det endelige resultat.

God forberedelse og forventningsafstemning er naturligvis vigtig, så vi sammen kan sikre, at vi har et klart overblik over projektets mål og rammer, herunder funktionalitet, økonomi, delleverancer og milepæle. Rammerne evalueres løbende undervejs, så de forbliver realistiske.

Vi går altid kritisk og velovervejet til værks og fremhæver nye muligheder, når vi ser dem. Derfor arbejder vi heller ikke blindt efter kravspecifikationer, fordi de ofte baserer sig på for mange antagelser og ender med at blive et unødigt, fordyrende mellemled, som i sidste ende begrænser vores fælles evne til at nå de mål, I ønsker.

Det synes vi, giver bedst mening.

Send forespørgsel
Apps og mobile løsninger

Apps og mobile løsninger

— Native apps
— Responsive websites

Den digitale forbruger forventer, at I er tilstede, hvor de er. Samtidig stiger behovet for agile løsninger, der understøtter, ikke bare forbrugerens, men også virksomhedernes egen mobile hverdag. Derfor lægger vi vægt på altid at kunne tilbyde innovative, mobile produkter, der understøtter jeres behov, uanset hvor I befinder jer.

Vi tilbyder både udvikling af selvstændige applikationer, men også mobile værktøjer der understøtter større, eksisterende systemer, så jeres medarbejdere kan tilgå, oprette og opdatere data i real-time. På den måde kan I sikre jer, at I altid har viden og muligheder ved hånden - også når I er på farten.

Vi er specialister i udvikling til mobile platforme - både Android, iOS og udvikling af responsivt webdesign.

Send forespørgsel
Business Intelligence

Business Intelligence

— QlikView
— Microsoft PowerBi

Data er et værdifuldt aktiv og kan i dag mere end nogensinde hjælpe med at danne grundlag for de mest solide forretningsbeslutninger. Det er en stor opgave at overskue og systematisere de rå mængder af data og systemer, der er til rådighed, og endnu større, når man ønsker at omsætte dem til konkret viden, der skaber tydelig værdi.

Vi er specialister i at skabe intelligente BI-løsninger, der systematiserer og operationaliserer alle virksomhedens data, og som hjælper jer med at skabe indsigt og forståelse af sammenhænge. På den måde får I et middel til at procesoptimere og frigive ressourcer på tværs af it-systemer, afdelinger og funktionsområder.

Vi arbejder både med egenudviklede rapporterings- og analyseværktøjer samt stærke standardløsninger som Microsoft PowerBI og QlikView.

Send forespørgsel
Digitale strategier

Digitale strategier

— Teknologi-roadmaps
— Overgang til cloud

En stærk digital strategi er nøgleordet, når I både ønsker en optimal håndtering af de udfordringer, I står over for her og nu, og samtidig vil sikre at jeres forretning også fremadrettet, hviler på et bæredygtigt digitalt fundament.

I har sikkert allerede en klar ide om, hvor I gerne vil bevæge virksomheden hen, og vi vil gerne hjælpe jer med at skabe de bedste forudsætninger for, at I kommer derhen på den bedste måde.

Hos os har vi specialister, der kan hjælpe jer gennem alle stadier af processen fra identificering af tekniske kerneudfordringer til udvikling og implementering af den færdige strategi. Vi investerer desuden massivt i altid at være på forkant med de nyeste teknologier, så vi kan skabe langsigtede løsninger, der altid kan tilpasses jeres behov.

Send forespørgsel
Processer og integration

Processer og integration

— Processanalyser
— Data- og vareflows
— Snitflader

Vi tror på, at man skal være fortrolig med en virksomheds processer for at kunne tilbyde de optimale løsninger. Med det rette overblik, på tværs af jeres afdelinger og funktionsområder, kan vi hjælpe jer med at undgå endeløse rækker af it-systemer, der ikke taler sammen, unødige manuelle arbejdsgange og viden der går tabt, fordi data ikke bliver operationaliseret på den bedste måde.

I enhver optimeringsproces tror vi på, at ændringer skal implementeres med øje for de velfungerende systemer og dataflows, virksomheden allerede har. I mange tilfælde vil løsningen derfor være at bygge integrationer mellem jeres eksisterende it-systemer, men vi kan også hjælpe jer med at identificere de områder, hvor der skal nye systemer til for at frigøre ressourcer, lette arbejdsgange og øge gennemsigtigheden.

Send forespørgsel